@pokrajinskimuzejcelje - Pokrajinski muzej Celje - PMC

Stoji v starem delu Celja in v prostorih Stare grofije in Knežjega dvora razstavlja kulturno dediščino Celja z okolico. @pokrajinskimuzejcelje
http://www.pokmuz-ce.si/
Advertisement
Kozarec⁠
Brezbarvno steklo, Pohorje (?), 1, polovica 19. stoletja, višina 9,5 cm.⁠
⁠
Kozarec je cilindrične oblike iz brezbarvnega stekla.  V steklu vidni ostanki kremenčevega peska in zračni mehurčki. ⁠
Kozarec krasi monogram F.F. in drsan pas. Je preprost glažutarski izdelek.⁠
⁠
#pokrajinskimuzejcelje #muzejcelje #museum #rogaskaslatina #glass #oldglass #historylovers⁠
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Kozarec⁠ Brezbarvno steklo, Pohorje (?), 1, polovica 19. stoletja, višina 9,5 cm.⁠ ⁠ Kozarec je cilindrične oblike iz brezbarvnega stekla. V steklu vidni ostanki kremenčevega peska in zračni mehurčki. ⁠ Kozarec krasi monogram F.F. in drsan pas. Je p

Pečnica z žovneško-celjskim grbom (rekontruirana)⁠
Prva polovica 15. stoletja, glazirana žgana glina, Stari grad.⁠
⁠
Pečnica je bila najdena med arheološkimi izkopavanji na celjskem Starem gradu in je bila del viteške peči v času poznega srednjega veka. ⁠
Pečnice z grbom grofov Celjskih so bile najdene tudi v Beogradu in na madžarskih gradovih.  Upodobitve grofov Celjskih na teh pečnicah odslikujejo njihove politične interese in rodbinske zveze.⁠
⁠
#pokrajinskimuzejcelje #muzejcelje #grofjeceljski #countsofcelje #museum #visitcelje #starigradcelje #pecnica #glina #clay⁠
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Pečnica z žovneško-celjskim grbom (rekontruirana)⁠ Prva polovica 15. stoletja, glazirana žgana glina, Stari grad.⁠ ⁠ Pečnica je bila najdena med arheološkimi izkopavanji na celjskem Starem gradu in je bila del viteške peči v času poznega srednjega ve

Spominski kozarec Zdravilišče Rogaška Statina⁠
⁠
Brezbarvno steklo, Log ob Sotli (?), sredina 19. stoletja, višina 13 cm.⁠
⁠
Kozarec na nogi je klasičen primerek turističnega spominka iz sredine 19. stoletja. Kupa zvonaste oblike je krašena z medaljonom, v katerem je vbrušen tempelj v Rogaški Slatini. Elipso z vbrušeno veduto krasi pas rastlinskega brušenega okrasja in napis Andenken von Sauerbrunn. ⁠
Tovrstni spominki so bili namenjeni gostom zdravilišča, ki je imelo v tem času sloves enega najpomembnejših zdravilišč na našem ozemlju.⁠
⁠
#pokrajinskimuzejcelje #muzejcelje #museum #rogaskaslatina #glass #oldglass #historylovers
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Spominski kozarec Zdravilišče Rogaška Statina⁠ ⁠ Brezbarvno steklo, Log ob Sotli (?), sredina 19. stoletja, višina 13 cm.⁠ ⁠ Kozarec na nogi je klasičen primerek turističnega spominka iz sredine 19. stoletja. Kupa zvonaste oblike je krašena z medaljo

Katarina Celjska, marmor⁠
⁠
Reliefni dopasni ženski portret z značilno dekoltirano obleko in s pričeško s konca 18. stoletja je bil vzidan na Starem gradu in v 19. stoletju prenesen v muzej. ⁠
Napis: »CATHARINA GRÄFIN VON GEFÜRTETE CILLI 1437«⁠
⁠
Katarina je bila hči srbskega despota Jurija (Đurađa) Brankovića. Ob poroki z grofom Ulrikom II. Celjskim je s sabo pripeljala okoli 200 pravoslavnih družin in duhovnikov in je tako najzaslužnejša za začetke in širjenje pravoslavja na naših tleh.⁠
⁠
Predmet je na ogled na razstavi Grofje Celjski v Knežjem dvoru.⁠
⁠
#pokrajinskimuzejcelje #muzejcelje #grofjeceljski #countsofcelje #museum #katarina #visitcelje ⁠
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Katarina Celjska, marmor⁠ ⁠ Reliefni dopasni ženski portret z značilno dekoltirano obleko in s pričeško s konca 18. stoletja je bil vzidan na Starem gradu in v 19. stoletju prenesen v muzej. ⁠ Napis: »CATHARINA GRÄFIN VON GEFÜRTETE CILLI 1437«⁠ ⁠ Kat

Šilce za žganje⁠
⁠
Brezbarvno steklo, Pohorje, sredina 19. stoletja, višina 7 cm. ⁠
Kozarček na nogi je iz rahlo motnega brezbarvnega stekla. in je ročno oblikovan pri peči.  Kupa ima zvonasto obliko z neenakomernim dnom. ⁠
V steklu so vidni mehurčki zraka. ⁠
Je tipičen glažutarski izdelek bodisi Pohorskih ali pa glažut na Celjskem v prvi polovici ali sredini 19. stoletja. ⁠
⁠
#pokrajinskimuzejcelje #muzejcelje #oldglass #glass #historylovers ⁠
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Šilce za žganje⁠ ⁠ Brezbarvno steklo, Pohorje, sredina 19. stoletja, višina 7 cm. ⁠ Kozarček na nogi je iz rahlo motnega brezbarvnega stekla. in je ročno oblikovan pri peči. Kupa ima zvonasto obliko z neenakomernim dnom. ⁠ V steklu so vidni mehurčki

Kozarec na nogi iz brezbarvnega stekla⁠
Jurklošter 1. polovica 19. stoletja, višina 11,5 cm.⁠
⁠
Kozarec je brez okrasja in je primer steklenine, ki jo še konec 19. stoletja zasledimo v prodajnih katalogih. ⁠
Steklarna v Jurkloštru, ki je delovala od 1800 do 1860 je bila poznana po proizvodnji pivskega posodja, ki je izpričana še kasneje v njeni naslednici v Hrastniku.⁠
⁠
#pokrajinskimuzejcelje #muzejcelje #oldglass #glass #historylovers #jurkloster #hrastnik
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Kozarec na nogi iz brezbarvnega stekla⁠ Jurklošter 1. polovica 19. stoletja, višina 11,5 cm.⁠ ⁠ Kozarec je brez okrasja in je primer steklenine, ki jo še konec 19. stoletja zasledimo v prodajnih katalogih. ⁠ Steklarna v Jurkloštru, ki je delovala od

Advertisement
Steklen vrček⁠
Brezbarvno steklo, Avstrija (?), 2. polovica 18. stoletja, višina 17,5 cm.⁠
⁠
Vrček je primer t.i. šaljivih pivskih posod imenovanih trapilo. Vrčku je dodana votla cevka za pitje. Gornji rob je krašen z dodanim nataljenim steklenim okrasjem, ki se ponovi na delu ohranjene cevke. Ročaj je odlomljen, prav tako cevka, ki se je nadaljevala od spoja z steno vrčka. ⁠
Tovrstni predmeti so bili uporabljeni kot darilom steklarjev svojim prijateljem.⁠
⁠
#pokrajinskimuzejcelje #muzejcelje #museum #glass #oldglass #historylovers⁠
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Steklen vrček⁠ Brezbarvno steklo, Avstrija (?), 2. polovica 18. stoletja, višina 17,5 cm.⁠ ⁠ Vrček je primer t.i. šaljivih pivskih posod imenovanih trapilo. Vrčku je dodana votla cevka za pitje. Gornji rob je krašen z dodanim nataljenim steklenim okr

Šilce za žganje, 19. stoletje⁠
⁠
Kozarček je izdelan iz zelenkasto obarvanega stekla. Gre za izdelek pihan v leseni kalup in dooblikovan pri peči. Podstavek rahlo odebeljen, noga in kupa preprosto oblikovana. V steklu vidni mehurčki zraka. ⁠
⁠
Kozarček je bil izdelan za »domače« potrebe in zaradi kvalitete izdelave ni bil namenjen tržišču.⁠
⁠
#pokrajinskimuzejcelje #muzejcelje #steklo #kozarček #glass #oldglass #historylovers⁠
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Šilce za žganje, 19. stoletje⁠ ⁠ Kozarček je izdelan iz zelenkasto obarvanega stekla. Gre za izdelek pihan v leseni kalup in dooblikovan pri peči. Podstavek rahlo odebeljen, noga in kupa preprosto oblikovana. V steklu vidni mehurčki zraka. ⁠ ⁠ Kozarč

Advertisement
Kozarec iz brezbarvnega stekla z ohranjenimi mehurčki zraka⁠
⁠
Hrastnik, druga polovica 19. stoletja, višina 8,5 cm.⁠
⁠
Gre za preprosti izdelek, ki sledi trendu stekla, ki ga srečamo pri izdelavi »štefanskih« steklenic. ⁠
⁠
#pokrajinskimuzejcelje #museum #muzejcelje #glass #oldglass #historylovers #hrastnik
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Kozarec iz brezbarvnega stekla z ohranjenimi mehurčki zraka⁠ ⁠ Hrastnik, druga polovica 19. stoletja, višina 8,5 cm.⁠ ⁠ Gre za preprosti izdelek, ki sledi trendu stekla, ki ga srečamo pri izdelavi »štefanskih« steklenic. ⁠ ⁠ #pokrajinskimuzejcelje #m

Vodilo za vrv⁠
⁠
Zeleno steklo, Loka pri Žusmu, druga polovica 19. stoletja,višina 11 cm.⁠
⁠
Vodilo za vrv so vgradili v obok nad zvonico (prostor namenjen zvonenju), zaradi zaščite vrvi za zvon. Običajno je bilo ulito v kalup. ⁠
Takšna vodila še danes najdemo v nekaterih podružničnih cerkvah na Kozjanskem. ⁠
⁠
#pokrajinskimuzejcelje #museum #glass #kozjansko #glasscraft #historylovers #oldglass #greenglass⁠
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Vodilo za vrv⁠ ⁠ Zeleno steklo, Loka pri Žusmu, druga polovica 19. stoletja,višina 11 cm.⁠ ⁠ Vodilo za vrv so vgradili v obok nad zvonico (prostor namenjen zvonenju), zaradi zaščite vrvi za zvon. Običajno je bilo ulito v kalup. ⁠ Takšna vodila še dan

Kozarec iz brezbarvnega stekla⁠
Pohorje, sredina 19. stoletja, višina 13,5 cm.⁠
⁠
Kozarec je iz brezbarvnega stekla z odebeljenim dnom. Osrednji delje  krašen z optičnim dizajnom in tremi nataljenimi ploščicami z napisom Aus Freund schaft. ⁠
⁠
Gre za spominski kozarec, ki je bil darilo v znak prijateljstva.⁠
⁠
#pokrajinskimuzejcelje #museum #glass #historylovers #glasswork ⁠
⁠
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Kozarec iz brezbarvnega stekla⁠ Pohorje, sredina 19. stoletja, višina 13,5 cm.⁠ ⁠ Kozarec je iz brezbarvnega stekla z odebeljenim dnom. Osrednji delje krašen z optičnim dizajnom in tremi nataljenimi ploščicami z napisom Aus Freund schaft. ⁠ ⁠ Gre za

Keramične posode⁠
Keramičen lonec temno sive barve; na ramenu okras štirih plitvih kanelur; premer ustja 14,6 cm.⁠
Keramična skodela sivo-rjave barve; premer ustja 14,8 cm.⁠
Keramična latvica z bradavico; temno sive barve; premer ustja 16 cm.⁠
Keramična posodica svetlo oranžne barve; premer ustja 3,9 cm.⁠
Starejša železna doba (7. stoletje pr. n. š.); Rifnik (grob 11).⁠
⁠
Vse štiri keramične posode so bile najdene v enem od planih žganih grobov na grobišču pri Ratajcu leta 1976. V posodah je bila običajno hrana in pijača, ki so ju poleg osebnih predmetov pridali pokojniku kot popotnico v onstranstvo.⁠
⁠
#arheologija #muzejcelje #museums #pokrajinskimuzejcelje #historylover #archaeology #ironage # #instaarchaeology #ceramics #rifnik #clay⁠
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
3

Keramične posode⁠ Keramičen lonec temno sive barve; na ramenu okras štirih plitvih kanelur; premer ustja 14,6 cm.⁠ Keramična skodela sivo-rjave barve; premer ustja 14,8 cm.⁠ Keramična latvica z bradavico; temno sive barve; premer ustja 16 cm.⁠ Kerami

Langobardski lonček⠀
⠀
Keramičen lonček sive barve; vtisnjen okras krogov in rombov, razporejenih v viseče trikotnike; višina 10,6 cm, premer ustja 7,8 cm.⠀
Pozna antika (druga polovica 6., začetek 7. stoletja), Rifnik pri Šentjurju (grob 86).⠀
⠀
Pivsko posodje z žigosanim okrasom je v poznoantičnem obdobju značilno predvsem za germanske Langobarde.⠀
Repliko lahko kupite tudi v trgovinah Pokrajinskega muzeja Celje.⠀
⠀
#arheologija #muzejcelje #museum #pokrajinskimuzejcelje #historylover #archaeology #bronzeage # #instaarchaeology #clay #rifnik #ceramics #pot #langobards
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Langobardski lonček⠀ ⠀ Keramičen lonček sive barve; vtisnjen okras krogov in rombov, razporejenih v viseče trikotnike; višina 10,6 cm, premer ustja 7,8 cm.⠀ Pozna antika (druga polovica 6., začetek 7. stoletja), Rifnik pri Šentjurju (grob 86).⠀ ⠀ Piv

Keramične posode⠀
⠀
Keramična skodelica temno oranžne barve; premer ustja 7,9 cm.⠀
Keramična skodela temno sive barve; premer ustja 12 cm.⠀
Keramična latvica temno sive barve; premer ustja 16,5 cm.⠀
Starejša železna doba (7. stoletje pr. n. š.); Rifnik (grob 9).⠀
⠀
Vse tri keramične posode so bile najdene v enem od planih žganih grobov na grobišču pri Ratajcu leta 1976. V posodah je bila običajno hrana in pijača, ki so ju poleg osebnih predmetov pridali pokojniku kot popotnico v onstranstvo.⠀
⠀
#arheologija #muzejcelje #museum #pokrajinskimuzejcelje #historylover #archaeology #ironage# #instaarchaeology #clay #rifnik #ceramics #cup
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Keramične posode⠀ ⠀ Keramična skodelica temno oranžne barve; premer ustja 7,9 cm.⠀ Keramična skodela temno sive barve; premer ustja 12 cm.⠀ Keramična latvica temno sive barve; premer ustja 16,5 cm.⠀ Starejša železna doba (7. stoletje pr. n. š.); Rifn

Zlata uhana s košarico⠀
⠀
Skoraj v celoti ohranjena uhana s košarico v obliki cvetne čaše; okras izdelan v tehniki granulacije; v sredini vsakega je z zlato žičko pritrjena miniaturna jagoda iz steklene paste; ohranjena višina 2,65 do 3,6 cm.⠀
Pozna antika (druga polovica 6., začetek 7. stoletja), Rifnik pri Šentjurju (grob 7).⠀
⠀
Uhana sta bila najdena ob glavi ženske pokopane na poznoantičnem grobišču na terasi južno od rifniške naselbine.⠀
⠀
#arheologija #muzejcelje #museums #pokrajinskimuzejcelje #historylover #archaeology #earrings #instaarchaeology  #rifnik
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Zlata uhana s košarico⠀ ⠀ Skoraj v celoti ohranjena uhana s košarico v obliki cvetne čaše; okras izdelan v tehniki granulacije; v sredini vsakega je z zlato žičko pritrjena miniaturna jagoda iz steklene paste; ohranjena višina 2,65 do 3,6 cm.⠀ Pozna

Glinena vretenca⠀
⠀
Neokrašena glinena vretenca bikonične oblike; premer 2,3 do 4,6 cm.⠀
Starejša železna doba (9.– 5. stoletje pr. n. š.); Rifnik – naselbina.⠀
⠀
Več kot sto podobno oblikovanih vretenc je bilo najdenih na zahodnem robu rifniške naselbine in pričajo o obstoju tekstilne obrti na Rifniku v času starejše železne dobe. Vretenca so se namreč uporabljala kot uteži pri postopku predelave volne, lanu ipd.⠀
⠀
#arheologija #muzejcelje #museum #pokrajinskimuzejcelje #historylover #archaeology #ironage # #instaarchaeology #clay #rifnik
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Glinena vretenca⠀ ⠀ Neokrašena glinena vretenca bikonične oblike; premer 2,3 do 4,6 cm.⠀ Starejša železna doba (9.– 5. stoletje pr. n. š.); Rifnik – naselbina.⠀ ⠀ Več kot sto podobno oblikovanih vretenc je bilo najdenih na zahodnem robu rifniške nase

Srebrna uhana s košarico⠀
⠀
V celoti ohranjena uhana s košarico v obliki cvetne čaše; okras izdelan v tehniki granulacije; višina 3,6 do 3,9 cm.⠀
Pozna antika (druga polovica 6., začetek 7. stoletja), Rifnik pri Šentjurju (grob 79).⠀
⠀
Uhana sta bila najdena ob glavi ženske pokopane na poznoantičnem grobišču na terasi južno od rifniške naselbine.⠀
⠀
#arheologija #muzejcelje #museums #pokrajinskimuzejcelje #historylover #archaeology #earring # #instaarchaeology  #rifnik
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Srebrna uhana s košarico⠀ ⠀ V celoti ohranjena uhana s košarico v obliki cvetne čaše; okras izdelan v tehniki granulacije; višina 3,6 do 3,9 cm.⠀ Pozna antika (druga polovica 6., začetek 7. stoletja), Rifnik pri Šentjurju (grob 79).⠀ ⠀ Uhana sta bila

Bronasta srpa⠀
⠀
Bronast jezičastoročajni srp z rahlo upognjenim rezilom; rebra na ročaju in rezilu; dolžina 19,3 cm. ⠀
Bronasta doba (13.– 12. stoletje pr. n. š.); Zagorje.⠀
⠀
Bronast jezičastoročajni srp z močno upognjenim rezilom in rebri na ročaju; dolžina 19,1 cm. ⠀
Bronasta doba (13.– 12. stoletje pr. n. š.); Čreta pri Vranskem.⠀
⠀
Pri obeh srpih gre za del zakladnih najdb oz. depojev. Tako običajno imenujemo večje število predmetov, odkritih na enem mestu in odloženih z namenom darovanja bogovom ali skrivanja dragocenosti pred sovražnikom.⠀
⠀
#arheologija #muzejcelje #museums #pokrajinskimuzejcelje #historylover #archaeology #bronzeage # #instaarchaeology #bronze #zagorje #sickle
Pokrajinski muzej Celje - PMC - @pokrajinskimuzejcelje Instagram Profile - gorzavel.com
pokrajinskimuzejcelje
0

Bronasta srpa⠀ ⠀ Bronast jezičastoročajni srp z rahlo upognjenim rezilom; rebra na ročaju in rezilu; dolžina 19,3 cm. ⠀ Bronasta doba (13.– 12. stoletje pr. n. š.); Zagorje.⠀ ⠀ Bronast jezičastoročajni srp z močno upognjenim rezilom in rebri na ročaj