@ins__katy - Trúc Katy

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ♡ _NO PAIN, NO GAIN_♡ ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Advertisement
#DaLat
#9/2/19
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
0

#dalat #9 /2/19

#DaLat
#8/2/19
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
0

#dalat #8 /2/19

Nguyên Team đi vào hết 
#LoveThey
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
2

Nguyên Team đi vào hết #lovethey

Spring Vides
#Hộixuân2019
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
0

Spring Vides #hộixuân2019

New year new hair 
#2019
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
1

New year new hair #2019

Advertisement
Say nắng rồi nè
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
19

Say nắng rồi nè

Ảo quá
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
13

Ảo quá

Advertisement
Tạm biệt Tp.HCM vài ngày
#Day1inNhaTrang
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
12

Tạm biệt Tp.HCM vài ngày #day1innhatrang

Biển Dốc Lết
Sẽ nhớ mọi người nhiều lắm
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
5

Sẽ nhớ mọi người nhiều lắm

Trường THCS Nguyễn Trãi
Tuy kết quả khá cao nhưng cần cố gắng hơn nữa
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
1

Tuy kết quả khá cao nhưng cần cố gắng hơn nữa

Trường THCS Nguyễn Trãi
2 em xinh cực 
#monobo
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
0

2 em xinh cực #monobo

Đẹp một cách ao diệu 
P/s: Mượn của ba chụp ké 
#Adidas
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
0

Đẹp một cách ao diệu P/s: Mượn của ba chụp ké #adidas

Không nhân dịp gì cả 
#from_mom️️
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
3

Không nhân dịp gì cả #from_mom️️

Đồng Hồ Wow
Chuyện lâu rồi
Trúc Katy - @ins__katy Instagram Profile - gorzavel.com
ins__katy
0

Chuyện lâu rồi

Aeon Tân Phú